Dersom du har spørsmål vedrørende din varmepumpe, send en henvendelse til varmepumpe@wilfa.no og vi vil hjelpe deg.


Er det uheldig å ha varmepumpe dersom et familiemedlem har luftveisproblemer?

En varmepumpe har til hensikt i å distribuere temperatur via luft i bevegelse. Denne bevegelsen skaper en tilstand, som for mange med luftveisproblemer, kan virke behagelig. Det verste er luft som står helt i ro uten at støv kan filtreres (ref. til andre oppvarmingsformer).


Kan man bruke andre oppvarmingsformer som for eksempel vedfyring sammen med varmepumpen?

Du kan kombinere ulike oppvarmingsformer. Dersom temperaturen i rommet øker mer en innstilt temperatur (inntil 3℃) på varmepumpen, vil bare viften på innedelen gå og sirkulere luften i rommet.


Stopper varmepumpen ved kald utetemperatur?

Varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er veldig kaldt ute?

Temperaturer mellom +5 og – 5℃ utsetter varmepumpen for økt avrimingsbehov. Dette fordi det da er mer fuktighet i luften enn når det blir kaldere enn -5. Avrimingen i gode varmepumper er behovsstyrt (avrimingen skjer for eksempel ofte for å få mest mulig effekt av luftgjennomstrømningen i utedelens register).


Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal

Skift batterier i fjernkontrollen. Sjekk også at innedelen gir en pipelyd når du trykker på fjernkontrollens ulike funksjoner. Normal bruksavstand uten fysiske hindringer er normalt innenfor 7 til 10 m.


Hvor stor varmepumpe (kapasitet) bør jeg anskaffe?

Det avhenger hvor i huset innedelen plasseres. Normal plassering er i husets stue, og varmen skal derfra distribueres til tilstøtende rom i samme etasje. Annet som virker inn er hvordan rommene står i forhold til hverandre. En vanlig norsk bolig har behov for kapasitet mellom 4,5 til 6,5 kw. En strategisk plassering av innedelen er helt avgjørende for resultatet!


Dersom strømmen blir borte i huset, må jeg da fysisk starte varmepumpen med fjernkontrollen når strømmen er tilbake?

Varmepumper er utstyrt med automatisk oppstart. Når strømmen er tilbake vil varmepumpen starte opp selv etter 3-5 minutter. Så ikke rør fjernkontrollen etter et strømbrudd.


Når kan jeg forvente å ha innspart min varmepumpe?

Normalt vil du ha innspart investeringen etter 3-5 år. Dette avhenger mye av hvordan man bruker varmepumpen. En ønsket høy innetemperatur (over 23 ), og flere veldig kalde vintre vil redusere levetiden, og det samme med manglende serviceettersyn. En god varmepumpe bør leve ” et normalt liv ” i 8-12 år. Forhør deg med din forhandler om fornuftig bruk i forhold til boligen og boligens brukeres behov.


Må jeg slå av varmepumpen da det ikke er behov for oppvarming eller avkjøling?

Vi anbefaler å stille fjernkontrollen i såkalt innedelmodus. Dvs. at det er KUN innedelens vifte som går og utedelen forblir i ro. Hensikten blir da en fin sirkulasjon av inneluften samtidig som luften filtreres. Strømforbruket i denne funksjonen er normalt mellom 30-40 Watt. Vi anbefaler derfor at du bruker varmepumpen HELE året. De aller fleste varmepumper har 4 forskjellige innstillinger på fjernkontrollen, alt etter hvilke årstid.


Bruker varmepumpen mye strøm i airconditionfunksjon?

En moderne varmepumpe har inverter styrt kompressor. Det vil si at den har flere ”gir” som yter trykk etter temperaturvariasjoner ute. Kompressoren vil av denne grunn variere strømforbruket når temperaturen ute faller, og dermed ikke forbruke mer strøm enn nødvendig. Denne funksjonen virker på samme måte i airconditioninnstilling. Som en tommelfingerregel kan man si at strømforbruket ved bruk av aircondition er halvparten av strømforbruket i varmepumpeinnstilling. Husk at i Norge har vi et oppvarmingsbehov i 7-8 av årets 12 måneder og avkjølingsbehov i 1-2 måneder. Det vil uansett være en sparegevinst å bruke varmepumpen hele året!


Hvordan virker en varmepumpe?

Utedelens oppgave er å generere energi fra svært lave temperaturer. Varmepumper av god kvalitet klarer en temperaturforskjell på 35-45, dvs. forskjell mellom inne- og utetemperaturer. Dersom du ønsker 21  inne kan varmepumpen generere varme ned mot – 15 til – 20. Det som i praksis skjer er en fysisk væskereaksjon i innedelen. Luften du har inne i huset vil alltid være kaldere enn temperaturen i rørene som kommer fra utedelen. Når viften i innedelen suger inneluften til seg vil det oppstå en fysisk reaksjon der gassen i rørene går over i væskeform. Det er på DETTE tidspunktet varmen utskilles (fra gass til væske). Denne prosessen gjentas om og om igjen, og kan ikke justeres / påvirkes av bruker.


Hvor ofte bør jeg rengjøre filtrene i innedelen?

Dette er veldig individuelt. Svevestøv finnes over alt og vi anbefaler en rutine mellom hver 14. dag og en gang i måneden. Bruk da gjerne en børste på støvsugeren. Dersom det røkes inne, vaskes filtrene i lunkent oppvaskvann (Zalo).


Hvis rød eller blå lampe blinker?

Når flere lamper blinker i ulike sekvenser, for eksempel rød blinker 4 ganger og blå 6 ganger må dette noteres og fortelles servicepersonale. Det kan tenkes en teknisk feil som kan rettes. Dersom varmepumpen fortsatt varmer skal du la denne gå videre. Den vil, dersom noe fatalt skjer, stoppe av seg selv. Ingen fare vil oppstå.


Hører en kneppelyd noen ganger når innedelen stopper, er det noe farlig?

Det er helt normalt. Kneppelyden oppstår når temperaturen i innedelens rør får temperaturforandring ETTER en avrimingsprosess i utedelen.


Hvorfor lyser H1 i displayet på innedelen?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimningsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke påvirkes av bruker.


Innedelen stopper noen ganger, og en eller flere lamper blinker?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimingsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker. Det kommer lite luft fra innedelen? Sjekk støvfilterne og evt. rengjør disse. Annet kan være at viftehastigheten på innedelen har for lav viftehastighet på fjernkontrollen etter iht. behov. Prøv å øke hastigheten med et trinn. Det er veldig individuelt hvilke behov hvilken viftehastighet som behøves til den enkelte bolig eller leilighet. Det kommer vond lukt fra innedelen? Vond lukt kan komme fra innedelen. Dette skyldes enten lukt som kommer fra rommet, eks. fra møbler, gardiner, tobakk etc. dette blir sirkulert gjennom innedelen. Den andre muligheten kan være at varmepumpen har vært innstilt på aircondition og når den da blir stilt på oppvarming så vil den kondensen som er i varmepumpen fordampes slik at dette kan medføre en litt spesiell lukt i noen minutter. Dette er ikke farlig. Det kommer damp/fukt fra innedelen? Ved aircondition-drift så kjøler varmepumpen raskt ned luften inne. Derfor kan det se ut som det kommer damp fra innedelen. Dette er ikke farlig. Det kommer vann fra utedelen? Dette er helt normalt, det skjer under avrimingsprosessen. Varmepumpen blåser kaldt i perioder om vinteren? Kontroller hvilken funksjon varmepumpen er stilt inn på. Mellom 1. november og 1. mai anbefaler vi å endre innstillingene fra Auto-funksjon til Heat-funksjon. I Auto-funksjon veksler varmepumpen mellom å avgi varm og kald luft for å opprettholde temperaturen. I Heat-funksjon girer varmepumpen ned aktiviteten når den har nådd valgt temperatur. Da bruker den også minimalt med strøm. Mellom 1. mai og 1. november stiller du tilbake til Auto-funksjon.