Dersom du har spørsmål angående din varmepumpe, vennligst send en henvendelse til varmepumpe@wilfa.no og vi vil hjelpe deg.


FØR KJØP


Hvordan fungerer en varmepumpe?

Utedelens oppgave er å generere energi fra svært lave temperaturer. Varmepumper av god kvalitet klarer en temperaturforskjell på 35-45℃, dvs. forskjell mellom inne- og utetemperaturer. Dersom du ønsker 21℃  inne kan varmepumpen generere varme ned mot – 15 til – 20℃. Det som i praksis skjer er en fysisk væskereaksjon i innedelen. Luften du har inne i huset vil alltid være kaldere enn temperaturen i rørene som kommer fra utedelen. Når viften i innedelen suger inneluften til seg vil det oppstå en fysisk reaksjon der gassen i rørene går over i væskeform. Det er på DETTE tidspunktet varmen utskilles (fra gass til væske). Denne prosessen gjentas om og om igjen, og kan ikke justeres/påvirkes av bruker.


Hvor stor varmepumpe (kapasitet) bør jeg velge?

Valget avhenger av hvor innedelen plasseres i huset, isolasjon, byggeår og areal. Alle spesifikasjoner for varmepumpene er basert på Tek10-standardhus. Normalt plasseres innedelen i stuen, og varmen skal deretter fordeles til tilstøtende rom på samme etasje. Rommenes plassering i forhold til hverandre påvirker også. En typisk norsk bolig har behov for en kapasitet mellom 4,5 og 6,5 kW. En strategisk plassering av innedelen er avgjørende for resultatet!


Hvorfor burde jeg velge Wilfa sine varmepumper?

Ved å velge Wilfa får du en varmepumpe som er ment å vare i mange år, og vi har derfor valgt 7 års garanti på alle våre modeller med R32 fra og med 2021. Varmepumpene er skapt for nordiske forhold. Vi har flere ulike modeller som skal passe leiligheter og hus fra 70-160 kvm. Pumpene har et karbon og et ionfilter som renser luften samt at det fjerner vond lukt og bakterier. I tillegg har de biologisk antibakteriefilter som gjør at de er effektive mot pollen.


Hvor bør pumpen plasseres?

Det er mange ting å tenke på når det kommer til plassering av pumpe, alt fra avstand mellom delene, hensiktsmessig og god plassering inne samt lite sjenerende plassering ute. Varmepumpen bør plasseres i nærheten av der man oppholder seg mest. Selv om innedelen er stillegående, er det lurt å tenke over hvor den skal plasseres med tanke på varmefordeling og støy. Dersom boligen går over to plan, kan det være en tanke å plassere pumpen i nærhet av trappen. Det er også lurt å tenke over at utedelen må monteres noe i nærheten av innedelen, og at man burde ta hensyn til naboer. Det kan være en lurt å drøfte tankene med en fagperson.


Burde jeg velge en varmepumpe som skal plasseres på vegg eller gulv? 

De fleste pumper er vegghengte. Vi anbefaler at takhøyden er på minimum 1,8 meter for å få best utnyttet varme/kjøling, så høy takhøyde er bare positivt i disse tilfellene. Dersom man rett og slett ikke har plass eller ønske om å ha en pumpe montert høyt på veggen, kan en veggmodell være et godt alternativ. En gulvmodell kan fint plasseres under for eksempel et vindu med standard høyde. En gulvmodell må også monteres inntil en vegg, ca 30 cm over gulvet. 


Kan man bruke andre oppvarmingsformer, som for eksempel vedfyring, sammen med varmepumpen?

Det er anbefalt å kombinere ulike oppvarmingsformer. Hvis romtemperaturen overstiger den innstilte temperaturen på varmepumpen (inntil 3℃), vil bare viften på innedelen gå og sirkulere luften i rommet.FJERNKONTROLL


Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal

Dersom fjernkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du først prøve å ta ut batteriene slik at displayet blir mørkt i 2 minutter, og deretter sette inn batteriene igjen. Dette vil tilbakestille innstillingene. Hvis dette ikke løser problemet, anbefales det å skifte batteriene i fjernkontrollen. Sjekk også om innedelen gir en pipelyd når du trykker på forskjellige funksjoner på fjernkontrollen. Den normale bruksavstanden uten fysiske hindringer er vanligvis mellom 7 og 10 meter.INNSTILLINGER


Varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er veldig kaldt ute?

Dersom varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er svært kaldt ute, kan det skyldes økt avrimingsbehov ved temperaturer mellom +5 og –5℃. Dette fenomenet oppstår fordi luften inneholder mer fuktighet i dette temperaturområdet sammenlignet med når temperaturen går under -5℃. Avrimingen i kvalitetsvarmepumper er behovsstyrt, og den forekommer ofte for å optimalisere effekten av luftgjennomstrømningen i utedelens register. Dette bidrar til å opprettholde varmepumpens effektivitet og ytelse under varierende værforhold.


Må jeg slå av varmepumpen da det ikke er behov for oppvarming eller avkjøling?

Vi anbefaler å stille fjernkontrollen i såkalt innedelmodus. Dvs. at det er KUN innedelens vifte som går og utedelen forblir i ro. Hensikten blir da en fin sirkulasjon av inneluften samtidig som luften filtreres. Strømforbruket i denne funksjonen er normalt mellom 30-40 Watt. Vi anbefaler derfor at du bruker varmepumpen HELE året. De aller fleste varmepumper har 4 forskjellige innstillinger på fjernkontrollen, alt etter hvilke årstider.


Innstilling når det er på det kaldeste og 8 graders temperaturinnstilling

Vi har blant annet en 8 graders varmefunksjon på pumpene våre, som kan være aktuelt ved oppvarming om høsten eller våren. Aktivering av denne funksjonen utføres ved å trykke på "temp" og "clock" samtidig, og resultatet vises med et $-tegn. Det er også mulig å aktivere denne funksjonen via appen.

Anbefalingene for pumpens innstillinger kan variere, spesielt om vinteren. Hvis boligen eller hytten er plassert i områder med mye snø og lave temperaturer, anbefales det generelt å holde temperaturen på minimum 16 grader om vinteren. Dette skyldes at pumpen kanskje ikke genererer tilstrekkelig varme til at utedelen klarer å avrime seg selv, noe som kan føre til at utedelen fryser. Å opprettholde en minimumstemperatur bidrar derfor til å sikre at systemet fungerer optimalt, selv under krevende vinterforhold.


Varmepumpen skrur seg av/på av seg selv

For å se om timer er på, vil det stå ON/OFF ved siden av klokkeslett på fjernkontrollen. 

Se eksempel her:


 

Når timer er av, vil det ikke verken stå ON/OFF. 

Vi anbefaler deg å restarte fjernkontrollen og ikke bruke TIMER.

For å restarte fjernkontrollen, tas batteriene ut frem til displayet blir mørkt. Da skal alle innstillinger være tilbakestilt, og pumpen skal fungere som normalt. 


Varmepumpen leverer ikke ønsket temperatur

Alle våre pumper kommer med to temperaturfølere. En i varmepumpen (innedelen) og en i fjernkontrollen (IFeel). 


1.    Trykk på «TEMP» på fjernkontrollen og et lite hus vises på displayet.  

        


2.    Ved å trykke på «TEMP» gjentatte ganger, vil et hus med et tegn inni komme opp.

        

3.   Innen 4 sekunder vil romtemperaturen dukke opp i displayet på varmepumpen. Etter 4 sekunder
      går visningen tilbake til gitt innstilling.


Når temperatur måles med IFEEL, som det står i manualen, vil signalet utveksles hvert 10 min og det kan bli litt forsinkelser i forhold til drift. Når man holder fjernkontrollen lenge i hånda, så vil sensoren som er på fjernkontrollen måle kroppstemperatur og det kan gi feil temperatur. Fjernkontrollen skal stå fritt, litt unna og ikke i direkte luftstrøm fra varmepumpen.


Varmepumpen blåser kaldt i perioder om vinteren? 

Vennligst sjekk hvilken funksjon varmepumpen er satt til. Mellom 1. november og 1. mai anbefaler vi å endre innstillingene fra Auto-funksjon til Heat-funksjon. I Auto-funksjon veksler varmepumpen mellom å avgi varm og kald luft for å opprettholde temperaturen. I Heat-funksjon reduserer varmepumpen aktiviteten når den har nådd den valgte temperaturen, og bruker minimalt med strøm. Mellom 1. mai og 1. november kan du gå tilbake til Auto-funksjon.


Når vi angir driftsgaranti ved -25 grader, betyr det at pumpen ikke vil levere like mye varme som den gjør ved temperaturer som -10 eller +2 grader. Den optimale ytelsen for de fleste varmepumper solgt i Norge oppnås ved +7 grader varme. Dette er referansepunktet for tester som utføres av fabrikkene.


Ved lavere temperaturer vil varmeleveransen avta gradvis, og effekten fra varmepumpen vil reduseres. Det er derfor viktig å være oppmerksom på temperaturendringene og tilpasse innstillingene i henhold til gjeldende værforhold.


Hva skal jeg gjøre hvis luftvarmepumpen min oppfører seg merkelig? 

Hvis luftvarmepumpen oppfører seg unormalt, kan du starte med å slå den av med fjernkontrollen og deretter kutte strømmen i 20 minutter slik at den tilbakestilles. 

Gjør deretter en omstart og se om du kan bruke håndboken til å tolke feilkode før du kontakter oss.


VEDLIKEHOLD


Hvor ofte bør jeg rengjøre filtrene i innedelen?

Dette er veldig individuelt. Svevestøv finnes over alt og vi anbefaler en rutine mellom hver 14. dag og en gang i måneden. Bruk da gjerne en børste på støvsugeren. Dersom det røkes inne, vaskes filtrene i lunkent oppvaskvann (Zalo).


Må jeg rengjøre utedelen? 

Utedelen av varmepumpen krever regelmessig vedlikehold, spesielt under forhold med store mengder snø og is. Det anbefales å fjerne snøen fra pumpen, spesielt der det ikke er varmekabler tilgjengelig. Dette er særlig viktig da ikke alle områder har varmekabler, og det er nødvendig å beskytte pumpen mot opphopning av snø og is.

Regelmessig fjerning av snø og is fra utedelen bidrar til å opprettholde varmepumpens effektivitet og ytelse. Dette kan gjøres manuelt ved behov, spesielt under perioder med intens snøfall eller isdannelse. Ved å sikre at utedelen er fri for snø og is, kan varmepumpen fortsette å fungere optimalt og opprettholde et jevnt varmenivå inne i boligen eller hytten.


Hva skal jeg gjøre for å forsikre meg at pumpen skal ha lang levetid?

Vi anbefaler service på våre varmepumper en gang annen hvert år. Service avtale som du kan tegne med montør kan forsikre deg mot unødvendige kostnader og kan hjelpe for at pumpen skal ha lengre levetid. En service har kostnad i seg selv, men den er ikke så stor som kostnadene som kan forekomme ved reparasjoner om pumpen ikke er vedlikeholdt. 


AVRIMING


Innedelen stopper noen ganger, og en eller flere lamper blinker?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimingsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker. 


Hører en kneppelyd noen ganger når innedelen stopper, er det noe farlig?

Det er helt normalt. Kneppelyden oppstår når temperaturen i innedelens rør får temperaturforandring ETTER en avrimingsprosess i utedelen.


Det kommer vann fra utedelen? 

Dette er helt normalt, det skjer under avrimingsprosessen. 


APP


Varmepumpene våre bruker en APP som heter EWPE Smart. Denne kan lastes ned i AppStore eller Google Play Store. NB! Ved oppkobling er det viktig at nettet er en 2,4 GHz linje. 


STRØMFORBRUK


Når kan jeg forvente å ha innspart min varmepumpe?

Normalt vil du ha innspart investeringen etter 3-5 år. Dette avhenger mye av hvordan man bruker varmepumpen. En ønsket høy innetemperatur (over 23℃ ), og flere veldig kalde vintre vil redusere levetiden, og det samme med manglende serviceettersyn. En god varmepumpe bør leve ” et normalt liv ” i 8-12 år. Forhør deg med din forhandler om fornuftig bruk i forhold til boligen og boligens brukeres behov.


Bruker varmepumpen mye strøm i airconditionfunksjon?

En moderne varmepumpe har inverter styrt kompressor. Det vil si at den har flere” gir” som yter trykk etter temperaturvariasjoner ute. Kompressoren vil av denne grunn variere strømforbruket når temperaturen ute faller, og dermed ikke forbruke mer strøm enn nødvendig. Denne funksjonen virker på samme måte i airconditioninnstilling. Som en tommelfingerregel kan man si at strømforbruket ved bruk av aircondition er halvparten av strømforbruket i varmepumpeinnstilling. Husk at i Norge har vi et oppvarmingsbehov i 7-8 av årets 12 måneder og avkjølingsbehov i 1-2 måneder. Det vil uansett være en sparegevinst å bruke varmepumpen hele året!


FEILKODER


Hvorfor lyser H1 i displayet på innedelen?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimningsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke påvirkes av bruker.


H5

H5-feilkoden indikerer høyt trykk i varmepumpesystemet, noe som kan oppstå på grunn av flere faktorer, inkludert tette filtre, en tilstoppet utedel, skader på styrekortet i utedelen, eller at sensoren på innedelen har blitt utsatt for svært høye temperaturer.


Første trinn for feilsøking er å inspisere innedelen for eventuelt støvansamling. Videre bør du sjekke utedelen for isdannelse. Hvis det ikke er synlig støv eller is, kan det være nødvendig å vurdere utskifting av styrekortet for å løse problemet.


Det anbefales å ta kontakt med kvalifisert servicepersonell eller produsentens kundestøtte dersom du ikke finner åpenbare problemer med støv eller is, da de vil kunne gi mer detaljert veiledning basert på modellen og spesifikasjonene til varmepumpen.