Luftavfukteren fungerer ikke. Betjeningsknappene kan ikke stilles inn

 • Apparatet kjører i et område der temperaturen er høyere enn 35 grader eller lavere enn 5 grader.
 • Beholderen er full        


Apparatet støyer plutselig under drift 

 • Støyen vil øke hvis kompressoren akkurat har startet.        
 • Problemer med strømforsyningen.        
 • Apparatet er plasser på ujevnt underlag.  
 • Apparatet kan støye hvis det kjører på tregulv        

Fuktigheten reduseres ikke  

 • Områder som skal avfuktes er for stort. Kapasiteten til din luftavfukter er kanskje ikke advekat.
 • Dørene er åpne.
 • Det kan være et apparat som produserer damp i rommet        

Liten eller ingen effekt ved avfukting 

 • Romtemperaturen er for lav        
 • Fuktighetsnivået kan være feil innstilt        
 • Hvis apparatet kjører i en romtemperatur fra 5 grader til 15 grader, vil tiningen starte atomatisk. Kompressoren vil stoppe en kort periode (viften vil kjøre på full viftehastighet). Når apparatet avslutter tineprosessen, vil den gå tilbake i opprinnelig modus.        

Ved førstegangsbruk har luften litt mugglukt

På grunn av økt temperatur i varmeveksler, kan luften lukte litt rart i begynnelsen.

     

Det kan høres en svisjende/susende lyd 

Normalt. Dette er lyden av kjølemiddelet som strømmer inne i apparatet.

        

Ved bruk av avløpsslange er det vann i beholderen

 • Undersøk avløpskoblingen - fest avløpskoblingen godt    
 • Avløpsslangen er ikke korrekt installert -fjern gjenstanden fra avløpsslangenDemonter avløpsslangen og sett den på plass igjen. Sørg for at slangen er korrekt installert.


Full beholder-indikatoren lyser

 • Beholderen er ikke korrekt plassert - tøm beholderen og sett den på plass igjen    
 • Beholderen er full av vann        
 • Beholderen er demontert        

Apparatet kan fungere normalt, men kan ikke startes  

Fuktighetsinnstillingen er for høy - hvis du ønsker lufttørking, må du trykke på-knappen for å redusere eller CO-knappen for kontinuerlig avfukting.

    

Dårlig avfukting

 • Undersøk om det finnes gjenstander rundt apparatet - Sørg for at ingen gardiner eller møbler blokkerer luftavfukteren    
 • Luftfilteret er støvet og blokkert - rengjør filteret    
 • Dører og vinduer står åpne - sørg for at alle dører og vinduer og annen gjennomtrekk er lukket    
 • Romtemperaturen er for lav - varm temperatur er bra for avfukting. Lav temperatur vil redusere apparatets effekt. Dette apparatet skal brukes på steder med temperaturer over 5 grader.    


Kommer ikke noe vann i beholderen   

Ved 35-40% luftfuktighet vil avfukteren ikke ta inn noe vann da dette er den % fuktighet som det skal være. For å sjekke om avfukteren virker eller ikke så ta den med på baderommet og sett den på når man dusjer. Dersom det ikke kommer noe vann da er enheten mest sannsynelig defekt    

Hva er en avfukter?  

En avfukter fjerner fuktighet fra luften. Fint for båter, campingvogner, bobiler, kjellere, garasjer, boder, vaskerom osv.        


Hvordan virker en avfukter?  

Luften blåses mot en kjøleribbe som samler opp vanndamp som dugg.         

Hvor effektive er de?    Makskapasitet oppgis på modellene.