Det kommer en vislelyd fra sous vide sirkulatoren

Lyden skyldes motor, propell og kjøleviften. Det er helt normalt.


Det kommer en slipende lyd fra sous vide sirkulatoren

Pumpehuset sitter løst. Slå av sous vide-kolben, vent til den kjøles av og fest den deretter slik at den sitter ordentlig.


Det kommer en hvesende lyd fra sous vide sirkulatoren

Kontrollere at vannivået er mellom MIN- og MAX-linjene. Fyll kasserollen med vann hvis nødvendig.


Sous vide sirkulatoren skader fiskefileter eller knuser egg

Snu pumpen slik av den fører vannstrålen mot sidene av kasserollen og ikke mot maten


Lyset på sous vide sirkulatorens kontrollpanel eller hoveddel blinker under bruk

Dette er normalt