Iskremmaskinen starter ikke?

Sjekk at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.

Delene er ikke riktig montert - plasser elteren i den avtakbare bollen, og hold det nedre hullet i elteren godt festet til motoraksen. Sett deretter det gjennomsiktige lokket på maskinen og lås det.


Iskremen fryser ikke 

Maskinen kjøler ikke nok - mangel på kjølemiddel i maskinen. Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet


Temperaturen på ingrediensene

Temperaturen på ingrediensene skal være mellom +5 - +25°C.  Ikke plasser ingrediensene i fryseren før du bruker dem, det kan føre til at blanderen blokkeres, og da vil iskremen ikke få riktig konsistens.