Støy ved oppstart, skal det være sånn?

Ja, denne ha en pumpe som starter ved oppstart og ved slutt. Dette for å trakte vannet raskt igjennom og tømme trakter for vann i systemet etter bruk.


Kaffetrakteren starter ikke. Hvorfor?

Sjekk om av/på bryter på siden (under platen på venstre side) er slått på.

Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten.

Det er ikke vann i vanntanken.

Det er første gang trakteren brukes, eller etter lengre tids lagring. Fyll vanntanken med 1.25L rent vann og trakt en runde uten kaffe.

Pumpen er tørr. Kjør enheten med vanntanken fylt til maks (1,25L).


Kaffetrakteren stopper

Kalk i apparatet - Avkalk kaffetrakteren.


Filterholderen renner over

Dryppstopp er låst - åpne dryppstopp

Kaffegrut blokkerer reguleringsventilen i bunnen av filterholderen - still inn aromakontrollen til 1,25 og skyll filterholderen med rennende vann gjennom hullet øverst på innsiden av filterholderen.

Kaffen er for finmalt - bruk filterkaffe